انواع عضویت:

1- عضویت پیوسته: موسسان و اعضای هیئت مدیره انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط انرژی تجدیدپذیر هستند. (حق عضویت 50 هزار تومان در سال)

2- عضویت وابسته: افرادی که دارای مدرک کارشناسی هستند و مدت 5 سال در یکی از رشته‌های مرتبط با انرژی تجدیدپذیر شاغل باشند. (حق عضویت 30 هزار تومان در سال)

3- عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویانی که در رشته‌های مرتبط با انرژی تجدیدپذیر به تحصیل اشتغال دارند. (حق عضویت 20 هزار تومان در سال )

4- عضویت حقوقی: سازمان‌ها، مراکز صنعتی و آکادمیک که در زمینه‌های انرژی تجدیدپذیر فعالیت دارند. (حق عضویت 2 میلیون و 400 هزار تومان در سال)

در صورت عدم پرداخت آنلاین، میتوانید از طریق شماره حساب یا شماره کارت درج شده مبلغ مورد تعیین را واریز کنید.

شماره حساب 296261246 بانک تجارت شعبه کریم خان زند، کد (037).

شماره کارت: 5859837004942294 به نام انجمن علمی انرژی خوشیدی ایران


متقاضی ارجمند آقای/خانم

خواهشمند است مدارک زیر را جهت عضویت حقیقی به صورت آنلاین در اختیار داشته باشند، تا به راحتی بتوانند آن‌ها را بارگزاری نمایند.

1- یک قطعه عکس 4*3 رنگی
2- تصویر شناسنامه و کارت ملی
3- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
4- تصویر گواهی اشتغال به تحصیل (برای دانشجویان)
5- تصویر گواهی سابقه کار


متقاضی ارجمند آقای/خانم

خواهشمند است مدارک زیر را جهت عضویت حقوقی به صورت آنلاین در اختیار داشته باشند، تا به راحتی بتوانند آن‌ها را بارگزاری نمایند.

1- دو قطعه عکس 4*3 رنگی (مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره)
2- تصویر شناسنامه و کارت ملی (مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره)
3- تصویر آخرین مدرک تحصیلی (مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره)
4- تصویر اساسنامه، رزومه شرکت، روزنامه رسمی با آخرین تغییرات