اطلاعات تماس

شماره‌ تماس انجمن:

۸۸۳۷۰۸۳۶ – ۸۸۳۷۸۷۶۹ 

۸۸۳۷۸۷۹۰ – ۸۸۳۷۰۵۲۳

وبگاه: http://www.irses.ir

رایانامه: [email protected]

دورنگار: ۸۸۳۷۸۷۶۹ (۰۲۱)

کانال تلگرام: @IRSES

شماره تلگرام انجمن : ۰۹۳۷۱۱۲۷۹۹۶

نشانی: تهران، شهرک غرب، بلوار دکتر دادمان، پژوهشگاه نیرو، خیابان سهند، ساختمان مرکز توسعه فناوری توربین بادی (تجدیدپذیر)

ارتباط با انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران