عضویت حقوقی

لطفا قبل از پر کردن فرم عضویت، صفحه شرایط عضویت را مشاهده کنید.

مشخصات شرکت:

مشخصات فردی مدیرعامل

سوابق تحصیلی مدیرعامل:

*در صورتی که در حال حاضر دانشجوی یک مقطع تحصیلی می باشید ، لطفا با قرار دادن علامت * در محل مربوطه ، تاریخ شروع دوره را قید فرمائید .

سوابق شغلی مدیرعامل:

دوره های آموزشی گذرانده شده در زمینه انرژی های تجدیدپذیر:

عناوین چاپ/ثبت رسیده به نام شما در زمینه انرژی های تجدیدپذیر: